Dit is de conceptagenda van het Bestuur van stadsdeel West. Bewoners kunnen tot 15 mei de voorstellen aanvullen en/of verbeteren.
Reacties graag zowel hieronder op het buurtblog als rechtstreeks naar de buurtcoördinator
Henny de Kok, email: buurtcoördinator

 

Parkeren Invoeren bezoekerspasjes/kraskaarten bij parkeervergunning waarmee bezoek kan parkeren voor halve prijs.
Parkeren Invoeren betaald parkeren op zondag. Winkel- uitgaanspubliek verdwijnt uit de buurt waar parkeerdruk al enorm is.
Verkeer/Veiligheid Flitspalen op alle kruispunten van de Overtoom en verkeersveiligheid in het algemeen aanpakken op Overtoom. Groot aantal verkeersongevallen en bijna ongevallen. Op veel kruispunten een erg onveilige situatie voor voetgangers en fietsers.
Ruimtelijke Ordening / Verkeer / Veiligheid Extra doorsteek naar Vondelpark aanleggen. 100 mtr. oostelijk van de Kattenlaan. Dit lost het fietsprobleem en de onveilige situaties op de Kattenlaan op. Revalidatiecentrum Reade vertrekt van Overtoom naar AMC. Gebouw wordt waarschijnlijk gesloopt. Kans om verkeersveiligheidsprobleem in Kattenlaan te verminderen.
OR Overtoomse Sluis: De entree van Overtoom West ziet er onaantrekkelijk uit. Met een herinrichting van het pleintje voor Café ter Brugge kan men hier een positieve verandering in brengen waarbij gedacht wordt aan meer groen voorzieningen. Ook aan de overkant bij de sportschool van David Lloyd en het oude Mentrum kan meer groen zorgen voor een aantrekkelijkere buurt.
Wonen Rijtuigenhof 97: Voormalig maatschappelijke bestemming wordt omgezet naar wonen. Ontwerpbesluit bestemmingswijziging ligt voor. Er komen 36 studentenwoningen, seniorenwoningen en starterswoningen. Doel is om er met bewoners uit te komen. Bezwaar buurt is dat rustige hofachtige omgeving vervuild gaat worden met lawaaioverlast van studenten en meer zwerfvuil en fietsparkeren. Rijtuigenhof is klankkast. Bewoners hebben al last van de doorloop/fietsroute naar het Vondelpark. Ontwikkelaar is van goede wil. Heeft plan al twee keer na samenspraak met de buurt en andere spelers aangepast. Is groot issue voor de buurt.
Wonen/RO Zocherstraat: Schoolgebouw ROC: plan om 24 woningen te bouwen in de school en 12 woningen op het binnenterrein, waar nu de gymzaal staat. Bewoners kunnen zich wel vinden in de bouw van woningen in de school, maar niet op het binnenterrein. ROC en projectontwikkelaar hebben afspraken gemaakt en voorlopige koop afgesloten. Kwestie met een deel van de buurt gaat o.a. over eigenaarschap van het binnenterrein en hun ‘eis’ om daar een schooltuin aan te leggen. Ander deel van de buurt is daar weer tegen, omdat er al twee kinderdagverblijven zijn die enig geluidsoverlast geven. Daarnaast is de buurt bang voor meer verkeersbewegingen in de Frederikstraat. RO heeft de zaak in handen en de buco is daar nauw bij betrokken.
Parkeren Zocherstraat: dit punt hangt samen met de bouw van de woningen in het ROC-gebouw. Meer woningen betekent meer auto’s en ruimte nodig voor parkeren. Plannen voor parkeren onder de woningen op het binnenterrein van het ROC zijn van tafel. Projectontwikkelaar is met bewoners boven de Bingohal in Zocherstraat/Overtoom in gesprek gegaan over realiseren parkeergarage in de voormalige bingohal. Projectontwikkelaar kwamen niet overeen met bewoners, vanwege hoge eisen die de bewoners stelden. Toch zit hier nog een kans. Er moet dan wel weer met de bewoners en de projectontwikkelaar gesproken worden. Er zit een projectleider van PPMB op.
Parkeren Zocherstraat: hangt samen met bovenstaande twee punten. De ca. 30 parkeerplaatsen onder sportschool David Lloyd worden per 2015 niet meer door het stadsdeel gehuurd, als gevolg van ons beleid. Gevolg is dat parkeerdruk in Zocherstraat gaat toenemen, zeker als de woningen in het ROC-gebouw gerealiseerd worden. Van belang is dat er een alternatief gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld in de bingohal.
Verwachting is dat de (toename van) gasten van het Consioushotel op de Overtoom ook meer parkeerdruk gaan geven.

Reacties

Agenda Vondelparkbuurt — 2 reacties

 1. Meer groen en méér verkeersrust/veiligheid zou onze buurt aantrekkelijker kunnen maken.

  Scooters op het fietspad Overtoom verbieden.
  Snelheid auto’s max 30km per uur – het is inmiddels een woonbuurt met veel kinderen.
  Een zebra bij fiets- en voetgangers-oversteekpunt Frederikstraat.
  Zwaailichten alleen aan als nodig, nu soms wel erg veel.

  Veel bakken met planten tussen huizen en geparkeerde auto’s.

 2. Verheugend bericht:
  Het snorfietsverbod op het fietspad mag. Iets wat de gemeente Amsterdam al langer wilde.
  Minister Schultz van Infrastructuur heeft juist deze week kenbaar gemaakt dat gemeenten snorfietsers mogen gaan verbieden om van fietspaden gebruik te maken. Zij worden dan verplicht een helm te dragen en moeten voortaan op de rijbaan rijden.

  Er zijn veel te veel snorfietsers en bovendien rijden ze structureel te hard. Althans, dat stelde de Gemeente Amsterdam eerder dit jaar in een brief aan minister Schultz. De gemeente sprak van een ‘snorfietsenplaag’ en de berijders werden getypeerd als ‘snelheidsmaniakken’. Uit een telling van de gemeente blijkt dat ongeveer 80 procent van de hoofdstedelijke snorfietsers de maximumsnelheid overschrijdt. Het gevolg: irritaties, ongezonde situaties en ongelukken. In 2013 waren snorfietsen in het spel bij 4 van de 15 dodelijke verkeersslachtoffers. 689 Amsterdammers moesten naar het ziekenhuis of de spoedeisende hulp vanwege een snorfietsongeluk.

  Het fietspad op de Overtoom zal zeker een stuk veiliger worden na deze maatregel. Het zal echter nog even duren voordat deze is ingevoerd, naar verwachting in de zomer van 2015.
  Lees meer in het artikel in de Volkskrant.