Reacties

BELANGRIJK: reageren op concept-buurtagenda kan nog — 4 reacties

 1. Er zijn veel verwaarloosde panden in de buurt. Bij toeval zijn allebei mijn belendende panden volkomen verwaarloosd. Overtoom 463 bestaat al meer dan 5 jaar alleen uit de gevel, de rest is weggesloopt. Ongedierte en met name ratten vieren er elke dag feest. Overtoom 459 valt, boven de traiteur Frenzi, zo ongeveer uit elkaar. Maar ik zie meer panden tussen de prachtig onderhouden gevels die verpauperen. Ik denk dat het waarde verminderend is om tussen zulke krotten te wonen. Wat zijn de mogelijkheden van de bewoners en/of de gemeente om eigenaren te verplichten onderhoud te plegen?

  • De bestuurscommissie van stadsdeel West heeft gisteravond vergaderd over de eerste contouren van de gebiedsagenda. Daarin komt ook het onderwerp verwaarloosde panden aan de orde. Dit is wat er er over in de agenda staat:
   “In de afgelopen jaren zijn de eigenaren van een tweehonderdtal slechte panden aangeschreven en gedwongen hun eigendom op orde te maken. Helaas komen er ook steeds weer slechte panden bij en zal deze aanpak gecontinueerd moeten worden willen we de kwaliteit waarborgen. Het ondersteunen van eigenaars om over te gaan tot woningverbetering heeft goed gewerkt. Het stadsdeel zal vooral procesmatige en inhoudelijke ondersteuning bieden aan huiseigenaren. Denk hierbij ook aan het ondersteunen van VVE’s zodat ze een goed onderhoudprogramma ontwikkelen en aan het bieden van energieadvies aan huurders.”

   Het is dus zinvol om een melding te doen over uw verwaarloosde buurpanden. Graag horen we van u feedback over uw melding en wat er mee gedaan wordt. Wie is de eigenaar van Overtoom 463 en wat zijn zijn plannen ermee?
   Met vriendelijke groet, Otto Munters

   • De eigenaar van Overtoom 461 is een mij onduidelijke b.v. De mensen erachter zien we wel eens, maar wensen niet door ons aangesproken te worden op vragen over toekomstplannen. De reacties zijn zelfs vrij agressief. We hebben niet het idee dat er iets gaat gebeuren…

 2. Hi sorry for the late reaction but if possible please include this.
  Our family is concerned about the garbage situation in the Street.
  Whenever a house is renovated such as now the old barbershop in the Zocherstraat the
  garbage units either get stuffed to overfull or are jammed so more garbage cannot be put in.
  Both situations lead to garbage lying in the street and attracting Ongedierte . Also the restaurants
  on the overtoom use our garbage units which is not the bedoeling or?
  Buuf also doesn’t clean up the broken glass their customers leave along the sidewalk where they
  have put their tables. Thanks for listening.
  Timothy