Reacties

Beroepsprocedure en overleg met Pierra — 3 reacties

 1. Beste werkgroep Frederikstuin,

  De belangrijkste voorwaarde is m.i. dat het binnenterrein rustig moet blijven, met veel groen en ook goed verzorgd. Als omwonenden willen we van eventuele nieuwe bewoners zo min mogelijk overlast hebben.

  Als er op het binnenterrein toch woningen worden gebouwd, laat die dan vooral voor oudere bewoners geschikt zijn. Dat heeft voor de omwonenden veel voordelen: senioren gaan minder vaak uit en zullen minder gauw met vrienden midden in de nacht thuiskomen (luidruchtig). Er komen geen kinderen bij (weekend en s’avonds blijft het rustiger).
  Zij zijn meer thuis en daardoor zal ook de omgeving voor hun belangrijk zijn.

  Als meteen bij de verkoop wordt verteld dat Dromelot openstaat voor vrijwilligerswerk kan het voor ouderen extra interessant zijn om te komen wonen. Geen vereenzaming, meer betrokkenheid bij de kinderen en de buurt en zij storen zich dan minder aan het kindergeluid overdag omdat ze de kinderen kennen.

  VOORSTEL

  1) Liever minder dan 8 woningen op het binnenterrein, vier zou aanvaardbaar zijn.
  – voorwaarde 50+ bewoners
  – mogelijkheid/bereidheid voor contact met kinderen van Dromelot. bijv.voorleesopa’s en oma’s en andere vrijwilligerswerk
  – voorzieningen in huis voor senioren zodat zij het aantrekkelijk vinden om te komen wonen, zoals traplift of lift
  – geen drempels

  2) Groene daken (ook voor de fietsenstalling!) en aan de kopse kant richting Overtoom een groene muur.

  3) Veel groen voor overblijvende vlakken: bloeiende struiken, vetplanten, daardoor minder overdracht van geluid en mooi van boven om te zien.

  4) Geen scooters op het binnenterrein.

  5) Rust in de weekenden en s’avonds op het binnenterrein.
  – geen balspelen, geen groepsactiviteiten

  6) Twee verschillende gesloten poorten met codesloten.
  – één voor de nieuwe bewoners en één voor Dromelot en omwonenden.

  7) Vereniging van gebruikers binnenterrein samen met Dromelot verantwoordelijk voor onderhoud en aanleg.
  – belangrijk dat er goed beheer is (en ook geld) en dat het professioneel wordt aangelegd, evt samen met vrijwilligers zodat het niet weer na een aantal jaren verwaarloosd raakt.

  Als het terrein openbaar toegankelijk wordt geeft dat voor omwonenden veel overlast. Je hoort elk gesprek in het binnenterrein. Ik ben ervoor om het onderhoud zoveel mogelijk overdag op werkdagen te doen. Dat vermijd dubbele overlast: nieuwe bewoners en ook nog in de tuin werkende mensen!

  Het is voor alle bewoners (huidige en toekomstige) zeer belangrijk dat we samen in harmonie en zonder overlast kunnen wonen.

  Ik dank de werkgroep voor hun inzet.
  Hartelijke groet, Marion Fischer

 2. Beste mensen,

  Het plan ziet er mooi uit.

  Wel heb ik als bewoner van de Zocherstraat met een huis dat niet aan de binnentuin grenst twee punten van kritiek:

  – Ik zou willen pleiten voor toegankelijkheid van het binnenterrein. Zoals het er nu uit ziet (beschrijving van 19 januari), wordt het binnenplein helemaal afgesloten. Als dat zo is, hadden wij van de ‘bredere’ buurt er niet bij betrokken hoeven en moeten worden, qua inhoud en ook financieel gezien, want dan staan wij in feite buiten het project dat exclusief bedoeld is voor de mensen die aan de tuin zelf wonen. Of is het de bedoeling dat mensen van de ‘bredere’ buurt ook bij de vereniging van gebruikers gaan horen?

  – Een andere opmerking betreft eveneens de Zocherstraat. Toen het ROC nog in het schoolgebouw zat, was het eerste pleintje volkomen verworden tot scooter-parkeerplaats. De bewoners konden er nauwelijks meer langs en kinderen konden er al helemaal niet meer spelen. Als scooters geweerd worden uit de binnenplaats, komen ze dus in de directe omgeving terecht, en waarschijnlijk weer op ons pleintje. Dat is voor ons in de Zocherstraat een verre van aantrekkelijke situatie. Ik denk dat daar met de buurt een oplossing voor gevonden moet worden: beter het parkeren spreiden dan concentreren op een plek, of een apart scooterparkeerplaats aanleggen.

  Vriendelijke groeten,
  Emilie van Opstall

  • Beste Emilie,

   Dank je voor je reactie op het blog. Wij hopen dat nog veel meer buurtbewoners komen met hun opmerkingen, kritiek en suggesties. Met al die ideeën worden wij als werkgroep gevoed en het stelt ons in staat om straks met een goed plan te komen.

   – Het is inderdaad de bedoeling om een vereniging van gebruikers op te richten die ook openstaat voor buurtbewoners die niet direct aan het binnenplein wonen. Samen staan we sterker en kunnen we een breder draagvlak vormen om het plan te realiseren. Ook voor later gebruik en onderhoud van de tuin zal het goed zijn als buurtbewoners die daarin geïnteresseerd zijn kunnen meedoen.

   – Het is niet de bedoeling om scooters te weren van het binnenterrein. Wel willen we kijken naar een stalling die dichterbij de ingang van de poort in de Frederikstraat ligt en de mogelijkheid om scooters te laten verplaatsen op het binnenterrein zonder de motor te gebruiken.

   Vriendelijke groet,
   Werkgroep Frederikstuin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>