Reacties

Bewonersbijeenkomst met projectontwikkelaar Pierra — 11 reacties

 1. Hello Neighbours,

  I would like to invite you to think about the possibilities that “Groene Daken” and “Living Walls” can add to the project. Even though I have a preference for the “option C” that was (very well) presented by Jan I have a feeling that the project will go ahead as planned. In that case I personally would recommend “option B” but with the addition of Living Walls and a Green Roof.

  The negative impact of this development to everyone in the “Over Fred en Zo” area could be greatly reduced. Our view, the air quality, reduction in pollutants, noise reduction and possibly mental health. This would attract insects such as bees and butterflies, and at the same time reduce the mosquitoes that seem to come from stagnant water lying on the existing roofs.

  It may also encourage “us” to plant my flowers and vegetables on our balconies and in our gardens. We might even become known as the “green streets” rather than the impossible to find a parking space street. I see this as benefitting young and old end everyone in between. And for those fiscally minded this sort of initiative has a positive impact on house prices.

  I personally would love to look out of my window and see a green building,

  best regards to you all, Gerry Nicholson

  I am going to attempt to put some links here that may stimulate debate.

  https://www.youtube.com/watch?v=M1s26w0Qe4w

  http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-natuur/groene_daken/

 2. De buurtvergadering heeft plaatsgevonden en ik had eigenlijk het gevoel dat de plannen van Pierra bij de gemeente al geheel in kannen en kruiken waren? Dan zijn ze op de meest makkelijke manier af van het invullen van de ruimtelijke ordening.

  Opmerken wil ik graag nog het volgende:
  Toen onze wijk ontstond werd de ruimtelijke ordening vastgelegd, waar woningen, waar winkels, welk openbaar vervoer etc. Ons veldje achter kreeg de bestemming “maatschappelijke doeleinden”, zoals school. Deze maatschappelijke bestemming is nog steeds van kracht.

  Onder andere de drie lagere scholen in Oud-West zitten mutje vol. Er komt een groot aantal nieuw grut aan. Op straat zie ik heel veel kinderwagens met daarin pasgeboren baby’s en er lopen vele dikke buikjes rond.
  Een extra lagere school zou geen overbodige luxe zijn denk ik zomaar. Het gebouw ervoor staat kant en klaar ter beschikking.

  De plannen van Jan Hazewinkel hier op het plein schooltuinen te laten ontstaan zouden hierbij goed passen. Bovendien kunnen dan de aanbouwsels die als foeilelijke puisten tegen het mooie monumentale schoolgebouw zijn geplakt worden verwijderd.
  Dat daar ooit toestemming voor is gegeven is mij een raadsel. De gemeente heeft nu de mogelijkheid deze ooit genomen architectonische foute beslissing te corrigeren.

  Verder zou ik graag opmerken dat het van belang is dat er zo veel mogelijk mensen protest tegen de plannen van Pierra indienen. Anders gaat hun plannen gewoon door en wordt deze buurt een propvolle onaantrekkelijke buurt inplaats van een plezierige zoals hij nu nog is. Op de vergadering was maar een handjevol buurtbewoners aanwezig.
  Heeft iemand een voorstel hoe we ALLE omwonenden kunnen bereiken? Behalve dan dat we individueel mensen aanspreken?

  Tos van Arkel
  Zocherstraat 17hs
  1054LR

  • Om alle omwonenden te bereiken is deze blog bedoeld.
   Belangrijk dat iedereen het leest, reageert en ook zijn buren erop attendeert.
   Er zijn ook posters en leaflets verdeeld.
   “met elkaar méér voor mekaar”
   groet Marion

 3. Beste omwonenden,
  De toenemende parkeerdruk in de Zocherstraat is voor mij directe reden tot het indienen van bezwaar. Er zijn te veel opeenvolgende ontwikkelingen met dagelijks merkbare gevolgen voor de parkeerdruk. En het houdt nog niet op:

  * Twee jaar terug de opening van het Conscious Hotel Vondelpark (te kleine parkeergarage en dus overflow in Zocherstraat)
  * Reeds opgezegd huurcontract parkeergarage onder de David Lloyd. 50+ parkeerplaatsen, deel voor bewoners en deel voor bedrijven in het pand (Deze garage stond aanvankelijk relatief leeg maar wordt momenteel intensief benut)
  * Tweede hotel locatie Conscious aan de Amstelveenseweg met ingang aan Zocherstraat zijde. Hier komt een relatief kleinere parkeervoorzienning en naar alle waarschijnlijkheid meer overflow van parkeerders in de Zocherstraat.
  * Het ROC neemt 24 potentiële parkeerders met zich mee zonder dat het pand daadwerkelijk aan de Zocherstraat is gelegen. Dat betekend sowieso een extra behoefte aan parkeerplaatsen ten opzicht van reguliere voorzieningen in een straat. (Hogere ratio van “aantal woningen” t.o.v. “beschikbare openbare ruimte”)

  Daartegenover staat dat:
  * Het terrein van het ROC voldoende ruimte biedt voor het realiseren van parkeerplaatsen;
  * Een oplossing gerealiseerd kan worden door een goede combinatie met parkeerplaatsen, groen, speelruimte en het creëren van een mooie aanblik voor omwonenden (ter inspiratie: herontwerp Elandsgracht)

  Verder prima plan wat mij betreft.

  Groet Theun

  Theun

 4. Ik vind het geen goed idee het binnenterrein een bestemming te geven als parkeerplaats.
  Het zou ook geen oplossing zijn voor de bewoners van de Zocherstraat, waar het parkeerprobleem het grootst is. Te ver weg en te snel gevuld met auto’s van bewoners van de Frederikstraat en de Overtoom.

  Veel beter is de oplossing zoals die besproken is op de bewonersbijeenkomst op 18 maart j.l. Door de opheffing van de stadsdelen zou de indeling van de parkeergebieden versoepeld kunnen worden, zodat bewoners van de Zocherstraat hun auto ook mogen parkeren op de Amstelveenseweg en omstreken. Daar is veel meer parkeerruimte beschikbaar.

  De aanwezige medewerker van de gemeente, Dhr. Joop Gerritsen heeft toegezegd iets met deze suggestie te willen doen. Maar wie van de bewoners van de Zocherstraat wil ervoor zorgen dat deze mogelijkheid daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Als we het aan de gemeente overlaten zou het nog wel eens lang kunnen duren… Een actieve opvolging vanuit de bewoners is zeer gewenst.

 5. GEEN AUTO’S OP HET BINNENTERREIN
  Op de Overtoom hebben we al te veel autoverkeer en daardoor ongezonde lucht en veel lawaai. Als we op het binnenterrein auto’s toelaten zou dat zeer ten koste gaan van onze woonplezier.
  Graag andere oplossingen voor het parkeerprobleem:
  Bvb de gemeente benaderen met de vraag om parkeervergunningen op de Amstelveenseweg voor de Zocherstraatbewoners.

 6. Ben het helemaal eens met reactie van Tos van Arkel. De maatschappelijke bestemming zou niet zomaar gewijzigd mogen worden. Het wordt zo propvol in die hoek en in de Frederikstraat.

  Om de sociale contacten in de buurt te bevorderen, ben ik voor moestuintjes voor buurtbewoners i.p.v. schooltuintjes. Schooltuintjes brengen ook weer nieuwe drukte met zich mee.

  Alternatief voor oplossen parkeerprobleem, zowel voor parkeren van auto’s als van fietsen!
  – de bewoners van de nieuwe appartementen ROC-gebouw “kopen” de vrijkomende parkeerplaatsen in garage David Loyd erbij;
  – Bingohal wordt fietsenstalling en
  – overloopparkeervergunning voor bewoners Zocherstraat.

 7. Over parkeren:
  De bingohal of andere parkeergelegenheden ook voor fietsen in te richten lijkt mij een prima plan, het is erg vol op de stoepen.
  Ik wist niet dat de David Lloyd parkeerplaatsen te koop komen? Daar zou ik als Zocherstraat-bewoner ook zeker belangstelling voor hebben. Weet iemand hoe ik mij als potentiele koper kan melden?
  De overloop naar de Amstelveense weg zou nu echt van de grond moeten komen, helemaal mee eens!
  En de foto van een living wall, heel mooi!
  Over maatschappelijke bestemming:
  Als er een maatschappelijke bestemming is voor het gebied dan begrijp ik niet dat niet eerst de maatschappelijke behoefte van de omgeving wordt geanalyseerd en met die uitkomst een passende projectontwikkelaar wordt uitgenodigd. Waarom hebben we anders bestemmingsplannen?

 8. Mooi om de creativiteit te zien maar we dwalen wel erg ver af van de kern:

  Een bouwplan wat meer parkeerdruk oplevert moet ook de oplossing verzorgen!

  De ruimte is er op het terrein, of desnoods onder de grond. Als direct omwonende durf ik te stellen: we gaan er sowieso op vooruit. In plaats van scholieren de rust van de bewoners. Daar kan een parkerende auto dan nog wel bij lijkt mij.

  Groeten

  Linette

 9. helemaal eens met Linette dat een bouwplan een bijkomend groot probleem moet oplossen. Maar…….. ik heb er totaal geen vertrouwen in dat de bouwer en andere belanghebbenden zich het probleem aantrekken. Zonder actie van onze kant zitten we toch echt met de gebakken peren (24 parkeerplek zoekers, die alsmaar rondjes zullen rijden in onze smalle straat die daarmee ook nog eens sterker vervuilt.
  Wie weet wanneer en hoe officieel protest kan worden aangetekend?
  groet Annelies

 10. Pingback:Buurtvisie: bewoners ontevreden met plannen voor nieuwbouw Conscious hotel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>