PNG IHDRrP6eIDAT8c``@c DR c@ ļ?*#OD3l.HܰSP Ŀ1kOW=l- ѻIENDB` Compromis voor het bouwplan? – Over Fred en Zo
 

Reacties

Compromis voor het bouwplan? — 11 reacties

 1. Beste mensen van de werkgroep,
  Ik kan mij als bewoner aan de Overtoom, wonend pal naast het houten noodgebouw, goed vinden in het voorstel dat jullie hebben gedaan aan de projectontwikkelaar. Het zou beter zijn als er helemaal geen woningen komen op het binnenterrein, dat is daar ten slotte nooit voor bedoeld. Er wordt veel te dicht op elkaar gebouwd. Daarom heb ik de actie tegen het bouwplan gesteund met mijn handtekening en ook financieel. Maar als het dan toch onvermijdelijk is, dan maar liever 4 in plaats van 8 woningen. Dat geeft een hoop minder drukte en minder verkeer op het binnenterrein.

  Als ik het goed begrijp proberen jullie het voor elkaar te krijgen dat op de plek waar nu het noodgebouw staat geen woningen komen. Dat lijkt me een goede zaak, want juist deze woningen hebben geen verbinding met de Zocherstraat en al het verkeer naar en van de woningen zou dus over het binnenterrein moeten gaan. Door de weerkaatsing van de hoge huizen rondom het binnenterrein worden alle geluiden versterkt. Van gesprekken op het binnenterrein kan je elk woord horen als je 1, 2, 3, of 4 hoog woont. Ook als je daar helemáál geen behoefte aan hebt, net als in de trein. We zullen zeker last hebben van pratende mensen in hun tuinen of van de balkons, en ook van bewoners die ‘s avonds laat thuiskomen. Laat staan van luidruchtige feestjes, zoals die er de laatste tijd toch al zijn van studenten die in de Zocherstraat wonen.

  Daarom steunen wij het compromis voorstel. Een natuurtuin, zoals die bij de Slatuinenweg, lijkt ons een goede zaak die kan zorgen voor een verbetering in plaats van een verslechtering van onze leefomgeving. Meer groen en meer vogelgeluiden. Dat is een goede compensatie voor de intensivering van het gebruik van het binnenterrein door de 4 woningen die er in jullie opzet wel gaan komen. Mijn vrouw en ik hopen dat het zo gaat lukken. Veel succes gewenst!

 2. In het eerste begin van het bouwplan, toen er sprake was van een auto-route op de binnenplaats, heb ik mij tegen het plan verzet. Steeds weer, zo heb ik tot mijn verheugenis gemerkt, heeft de project-ontwikkelaar zich, bij monde van zijn vertegenwoordiger, de heer Walgemoed, zich t.o.v. de omwonenden van de binnenplaats positief opgesteld, aandacht gegeven aan wensen, en waar mogelijk oplossingen gevonden. Kortom: zeer constructief. Dat kan ik van uw opstelling niet vinden. Voor mij lijkt het meer op “projectontwikkelaartje pesten”. Ontgaat het u dan hoeveel goede wil deze projectontwikkelaar telkens weer heeft getoond? Waarom blijft u dan doorgaan ? Ik vind het ook zeer belangrijk dat de projectontwikkelaar beseft hoe gehorig de binnenplaats is, dat hij oog heeft voor de veiligheid van de omwonenden en al het zijne zal doen om te zorgen dat deze besloten binnenplaats die status blijft behouden en niet gaat verworden tot een semi-openbare plek, waar door de poorten iedereenkan binnenkomen, ook kwaadwilligen, hetgeen ook gebeurt. Ik woon in de Frederiksstraat 108, beneden, aan de binnenplaats.

  Ik hoop van ganser harte dat u en uw aanhangers de lopende beroepsprocedure intrekken.
  Moge in het leven in het algemeen, en in deze situatie in het bijzonder, de goede wil, souplesse, aandacht voor anderen, prevaleren.
  Dat is mijn bede.

 3. Ik wil even reageren op de vorige reactie. Wij wonen aan de Overtoom, dichtbij de geplande woningen en zullen veel meer last hebben van de bouwplannen, als die zo doorgaan, dan u als bewoner aan het einde van de Frederiksstraat. Juist omdat het zo gehorig is op het binnenterrein.

  Inderdaad is de projectontwikkelaar tot nu toe bereid geweest om te luisteren naar bewoners, daar zijn wij ook blij mee. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Daar is veel verzet tegen het bouwplan en overleg voor nodig geweest. Helaas heeft de gemeente ingestemd met een in onze ogen nog steeds slecht bouwplan. Dat maakte het nodig dat er een beroepsprocedure werd ingezet. Want de argumenten waarom het een slecht plan is zijn niet weggenomen door de gemeente. Ik heb zelfs in een van de stukken gelezen dat de gemeente toegeeft dat er sprake is van een verslechtering van de leefomgeving voor de omwonenden.

  Een projectontwikkelaar wil geld verdienen, daar is hij ondernemer voor. En de gemeente wil zoveel mogelijk huizen en hotels bouwen. Ontwikkelaars en gemeente hebben dus hetzelfde belang. Als wij als bewoners een goede leefomgeving willen behouden zullen we daar dan ook zelf voor moeten knokken. Want als we het aan de projectontwikkelaars en de gemeente overlaten wordt de hele stad dichtgebouwd.

  Aan de Zocherstraat is nog zo’n verontrustende ontwikkeling. Het Conscious Hotel wil achter de woningen bij Zocherstraat 52 een hotel met maar liefst 4 verdiepingen bouwen. Op een klein binnenterrein! Nu is alleen de begane grond op die plek bebouwd. Zo dreigt voor veel mensen die eromheen wonen, ook aan de Overtoom, zon, licht, ruimte, uitzicht en privacy te verdwijnen. Moeten we als bewoners dat maar gewoon accepteren? Nee, natuurlijk niet. We moeten ons verzetten tegen ontwikkelingen die onze leefomgeving verslechteren. En als de gemeente niet wil luisteren is er in onze rechtstaat gelukkig nog een mogelijkheid om het hogerop te zoeken.

  Verder is het zo dat er aan de Frederiksstraat twee poorten zijn. Slechts één daarvan hoort bij het plan van de projectontwikkelaar. Van een besloten binnenterrein is in de toekomstige situatie dan ook geen sprake. De hoofdpoort bij nr. 18 blijft gewoon open, tenzij wij als omwonenden en gebruikers daar een plan voor maken.

 4. Ik ben voor optie 3, laat ons het binnenterrein groen houden. Moestuinbakken, vlindertuin, waterpartij en/of wilde bloemenweide.

  Vriendelijke groet,
  Suzanne

 5. Dit is allemaal heel leuk, dat er reacties kunnen worden geplaatst, maar hoe je kunt stemmen voor of tegen de drie opties is mij volstrekt onduidelijk.
  Misschien een betere webmaster inhuren?

  Met vriendelijke groet,

  Joost Meijer

 6. Beste Joost

  Op het stemformulier kun je stemmen voor een van de drie opties. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar na inloggen als geregistreerd gebruiker en als je de gezamenlijke zienswijze hebt ondertekend. Hier vind je een korte handleiding.

  N.a.v. je opmerking hebben we de indeling van het stemformulier verbeterd. Stemmen kan nu boven de toelichting in de pagina. Wil je het nog eens proberen?

  p.s. Het is allemaal vrijwilligerswerk!

 7. Dit is geen compromis. Een akkoord kan niet door de advocaat van de projectontwikkelaar worden opgesteld, maar dient of door de advocaten van beide partijen of door een mediator ( neutraal ) te worden opgesteld. Ik zie ook weinig bereidheid van de kant van de projectontwikkelaar om het alternatief financieel mogelijk te maken. Dat is altijd een lakmoesproef hoe serieus zij eigenlijk zijn in het zoeken naar een gemeenschappelijke deler. Jammer.

 8. Beste John,

  Als wij een compromis voorstel gaan doen en de projectontwikkelaar er mee in kan stemmen zullen we voor de uitwerking onze jurist inschakelen.

 9. Laten we niet vergeten dat als er helemaal geen woningen op het binnenterrein komen er nog iets veel ergers kan gebeuren. Volgens het bestemmingsplan kan de lage uitbouw, de voormalige aula van het schoolgebouw, verhoogd worden tot 4 verdiepingen. Vul dat in met iets wat nu nog niet bekend is, maar waarvan het de vraag is of we met 4 woningen van twee verdiepingen op die plek niet beter uit zijn. Daarom steun ik het compromis voorstel.

 10. Ik zou in ieder geval zeggen dat buurtbewoners een voorkeurrecht op de woningen hebben mocht het doorgaan. Als er dan toch gebouwd wordt en overlast komt, dan in ieder geval door mensen uit de buurt die weten hoe het op het binnen terrein galmt.

 11. Enkele reacties en de houding van de werkgroep lezende maak ik me als directe buren van de noodgebouwen en het binnenterrein op dit moment helaas toch zorgen hoe deze procedure/ onderhandeling zich ontwikkelt.

  Mede door inspanning van omwonenden en de werkgroep zijn de plannen van de ontwikkelaar de afgelopen tweeëneenhalf jaar meerdere malen (rigoureus) aangepast aan wensen van omwonenden. Er is veel bereikt en daar mogen we allemaal trots op zijn en blij mee zijn.
  De ondergrondse parkeervoorziening met verkeersroute op het binnenterrein is van de baan, de bebouwing blijft relatief laag en wordt zoveel mogelijk van een groene afwerking voorzien. Nu nog is de ontwikkelaar bereid om zijn plannen tot op zekere hoogte aan de wensen van omwonenden en partijen aan te passen conform de punten 1 en 3 uit de voorstellen. Een integrale aanpak en inrichting van het binnenterrein, een hek voor de Frederiksstraat, nog meer groene gevels en daken en het achterwege laten van dakterrassen zijn voorstellen van de ontwikkelaar die ik hierboven lees.

  Door de huidige houding van de werkgroep om ook nog 4 woningen minder te eisen ben ik echter van mening dat de werkgroep daarmee ernstig zijn hand overspeelt.

  Ik acht de kans uitermate klein en behoorlijk kansloos maar stel nu eens dat in de beroepsprocedure de rechter inderdaad besluit dat er 4 woningen minder mogen worden gebouwd.
  In dat geval zal de ontwikkelaar dus ook minder omzet maken. Waarom zal hij in dat geval nog überhaupt investeren in de punten 1 en 3 uit het voorstel? Laat staan dat hij die gronden dan ook nog eens voor ‘een prikkie’ aan de werkgroep zou verkopen (vergeet daarbij ook niet dat niet iedereen enthousiast zal worden van een stadstuin.. over geluidsoverlast gesproken).
  Mijn verwachting is echter dat de rechter anders beslist en dan zal de ontwikkelaar ook geen concrete aanleiding meer hebben om alsnog op de punten 1 en 3 uit het voorstel in te gaan.

  Pak daarom je winst en drijf niet te ver door waardoor je straks alsnog met lege handen komt te staan.
  In de tussentijd zie ik het binnenterrein steeds verder achteruit gaan, de rommel verder toenemen en de veiligheid daardoor verder afnemen.. Ik wens jullie veel wijsheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>