Samenwerking bij inrichting binnenterrein 
Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken bij de inrichting van het gehele binnenterrein (inclusief de grond in eigendom van de gemeente) en een goede afstemming plaats te laten vinden bij¬†de inrichting van grond in eigendom van de VVE van¬†de nieuwe woningen en grond die de Vereniging Frederikstuin gaat beheren zal op een gestructureerde wijze worden samengewerkt. De werkgroep Frederikstuin¬†zal daarvoor meerdere malen contact hebben met de projectontwikkelaar en de door hem aangestelde tuin- en landschapsarchitect. Sybolt Meindertsma zal daarbij als procesbegeleider optreden. De¬†werkgroep zal als er een plan is dit op een bewonersbijeenkomst presenteren, samen met de projectontwikkelaar. Omwonenden kunnen hierop reageren en hun idee√ęn inbrengen.¬†
Verkeersroutes: het noord-oostelijk deel van het binnenterrein (vanaf de poort bij Frederiksstraat 28 t/m de buurttuin) wordt voetgangers/fiets gebied. Autoverkeer, uitsluitend voor laden en lossen (maximaal een half uur) zal langs de Vondelparkkant plaatsvinden. 

Ruimte voor een buurttuin op een zonnige plek
Een op te richten Vereniging Frederikstuin krijgt de beschikking over een stuk grond van circa 200 m2 naast de woningen die worden gebouwd op de plaats van het voormalige gymlokaal. Het staat de bewoners vrij om een toegangsweg via de buurttuin te benutten, waarbij het ontwerp van de buurttuin leidraad zal zijn voor de route. Omwonenden aan de buurttuin zullen van een poort naar hun tuin en een pad over de buurttuin gebruik kunnen maken. In het ontwerp zal hier rekening mee worden gehouden. 

Het karakter van de buurttuin kan als volgt worden geschetst: een “stille” buurttuin, waar rust van uitgaat en waar met respect voor de buren en zonder luidruchtige gesprekken gebruik van kan¬†worden gemaakt door bezoekers en tuinliefhebbers die het onderhoud verzorgen en/of voor eigen gebruik een moestuinbak verzorgen.
 
Halfverharding aan de voorkant van de woningen
We zoeken gezamenlijk uit welke type halfverharding het beste toegepast kan worden. De stroken met beplanting aan weerszijden zijn gevarieerd, onderhoudsvriendelijk, bloemrijk en bieden hier en daar doorkijk naar de kindjes van Dromelot -de mooiste bloemen!- en de privétuinen van de nieuwe woningen. 

Een deel van het terrein aan de voorkant van de woningen open houden
Dit is niet meer aan de orde. Wel is van belang dat het binnenterrein zo veel mogelijk een open karakter behoudt. Vastgelegd zal worden dat de erfafscheidingen -ook in de toekomst- niet hoger zullen zijn dan max. 100 cm evenals de beplanting aan beide zijden van de erfafscheiding, met hier en daar de mogelijkheid van een hogere struik (bijv. maximaal 1/3 deel van de lengte van de erfafscheiding per woning). Dit geldt ook voor de zijgevel van app. 12.

Financi√ęring
Over de financi√ęring is het volgende afgesproken:
– de projectontwikkelaar neemt de aanleg en het ontwerp van de buurttuin voor zijn rekening;
– daarbij behoort ook een kleine gereedschapstalling en een wateraftappunt;
– evenals de kosten van de oprichting van de vereniging;
– Sybolt Meindertsma wordt voor rekening van de projectontwikkelaar aangesteld als procesbegeleider om de inbreng van idee√ęn van de werkgroep Frederikstuin, inspraak van omwonenden en de communicatie met de projectontwikkelaar¬†in goede banen te leiden.

 


Reacties

Details van de overeenkomst — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>