PNG IHDRrP6eIDAT8c``@c DR c@ ļ?*#OD3l.HܰSP Ŀ1kOW=l- ѻIENDB` Frederikstuin, we zijn begonnen! – Over Fred en Zo
 

Reacties

Frederikstuin, we zijn begonnen! — 8 reacties

 1. Stand van zaken op 6 mei:
  Overleg is gaande met de gemeente over de plaatsing van plantenbakken op het stuk van het binnenterrein dat nu al beschikbaar is.
  Met een paar buurtbewoners hebben we samen met buurtcoördinator Henny de Kok het terrein bekeken en de mogelijkheden besproken. We kunnen een aanvraag doen uit het buurtbudget om plantenbakken en alles wat daarbij komt kijken (grond, wateraansluiting, etc.) te bekostigen. De enige plek waar op dit moment plantenbakken zouden kunnen staan (aan de noordzijde van de speelplaats van Dromelot) is wel erg schaduwrijk.

  Donderdag 7 mei om 12.00 uur hebben we een afspraak met Ragna Hom (projectleider Zelfbeheer Groen, Stadsdeel West) en Sybolt Meindersma die ons eventueel professioneel wil begeleiden met een inrichtingsplan voor de Frederikstuin. Daarbij gaat het ook om het grotere stuk van 900 m2 dat er wellicht nog bij komt, naast het stuk van de gemeente van 350 m2 wat nu al beschikbaar is. We krijgen dan advies of het zinvol is om op de nu beschikbare plaats met plantenbakken te beginnen. Als je er bij wilt/kunt zijn ben je zeer welkom, morgen om 12.00 uur. We treffen elkaar bij de ingang van Dromelot.

  Opruimactie:
  Verder hebben we met een paar buurtbewoners op een mooie avond al een begin gemaakt met opruimen van het binnenterrein. We krijgen daarbij hulp van de gemeente: we mogen bezems, schoppen en een kruiwagen lenen en als wij het afval op hopen gescheiden hebben verzameld, gaat de gemeente het afvoeren.
  Nog twee keer een avond en dan zijn we klaar. Vooral ook leuk om elkaar zo te leren kennen! Als je zin hebt om mee te doen, stuur dan een mail naar frederikstuin@overfred-enzo.nl of bel 06-248 14 024

 2. Geachte werkgroep,

  helaas constateer ik dat jullie je lezers en omwonenden niet volledig of correct informeren..

  Uit navraag blijkt dat het stadsdeel inderdaad toestemming heeft gegeven of gaat geven om 8 plantenbakken te plaatsen op gronden van het stadsdeel maar waar komt het idee vandaan dat jullie 60 euro denken te kunnen vragen voor stalling van de fietsen??
  Hier heeft het stadsdeel helemaal geen toestemming voor gegeven. Gaan jullie straks ook 60 euro vragen omdat ik mijn fiets op de stoep (eveneens van het stadsdeel) in een fietsenrek heb geplaatst?

  Zijn jullie soms van plan om van dat geld een nieuwe afsluitbare fietsenstalling te bouwen (waarvoor overigens een omgevingsvergunning en toestemming van de grondeigenaar is vereist) of gaan jullie de fietsen op bijzondere wijze bewaken?

  Indien jullie een bijdrage zoeken voor je moestuintjes vraag die dan direct (en vrijwillig) maar wek niet de suggestie dat jullie gereserveerde fietsparkeerplekken tegen betaling kunnen aanbieden!

  Ter info:
  Stadsdeel West wil buurtbewoners binnenkort informeren over objecten (bijvoorbeeld fietsen) die zich op het binnenterrein op hun gronden bevinden. Vervolgens willen ze deze objecten gaan “stickeren” en kunnen de eigenaren hun spullen zelf verwijderen (of anders doet het stadsdeel dat na bepaalde tijd). Mochten jullie voor die tijd schade aanrichten aan andermans objecten die jullie zelf hebben verplaatst dan zijn jullie aansprakelijk voor deze schade.

  In jullie briefje van 14 mei verzoeken jullie de eigenaren om hun fietsen in het linkergedeelte van de stalling te plaatsen. Een groot stuk van dit linkergedeelte is echter in eigendom van het ROC.

  Tot mijn grote vreugde ruimt het ROC deze dagen juist hun gedeelte van het binnenterrein eindelijk op. Ik vind het wat vreemd en oneerlijk indien jullie omwonenden verzoeken hun fietsen hierheen te verplaatsen. Daarmee zijn jullie wellicht even van de fietsen af maar zadelen jullie ROC en de fietseigenaren met elkaar en dus een nieuw probleem op.

 3. Beste Ivar,
  Veel omwonenden hebben geconstateerd dat het binnenterrein steeds meer verwaarloosd raakte. Enkele omwonenden hebben dit voorjaar het initiatief genomen om met een opruimactie te beginnen. Naar aanleiding van deze actie is ook het ROC begonnen met opruimen. Een en ander gebeurt in nauw overleg met de gemeente en met de mannen die voor het ROC werken.
  Al langer bestaat het plan om op het binnenterrein een buurttuin aan te leggen. Dit is mogelijk op het deel dat in eigendom is van de gemeente. Binnenkort worden de omwonenden over dit plan ingelicht door de gemeente. Ook over het idee om de fietsenstalling op te knappen en aan te bieden als deel van het buurttuinproject. Als niemand iets doet zakt de fietsenstalling eerdaags in mekaar. Het dak is al helemaal doorgeroest. Niemand die zich er nu om bekommert.
  Een en ander wordt zo zorgvuldig mogelijk en in overleg met de gemeente en omwonenden aangepakt. Wie geen geld kan of wil betalen voor de opgeknapte fietsenstalling kan wellicht een andere bijdrage leveren aan dit buurtproject dat meer omhanden heeft dan alleen de tuin. Het gaat om een goed beheer van het binnenterrein. Lees meer…

  Een volgende opruimactie is gepland op woensdagavond 20 en 27 mei om 20.00 uur. Wie heeft zin om mee te doen? Het is vooral ook leuk om elkaar zo te leren kennen!

  Overigens heeft het ROC besloten om een groot deel van hun oude fietsenstalling af te laten breken en een klein deel voorlopig te laten staan en in gebruik te laten. Fietsen kunnen daar nog een tijdje blijven staan terwijl wij ondertussen de vervallen fietsenstalling opknappen.

 4. Helaas heeft de Regiegroep (een commissie van bewoners van Oud-West) de aanvraag uit het buurtbudget voor plantenbakken voorlopig afgewezen.
  Men vindt het gezien de komende ontwikkelingen (bouwplannen) op het binnenterrein te prematuur om nu al financiële middelen beschikbaar te stellen voor een buurttuin. Bovendien is het buurtbudget al grotendeels toegezegd aan andere projecten. Volgend jaar weer een kans, werd er gezegd.

  Hoe verder?
  Gisteravond zijn buurtbewoners verder gegaan met opruimen op het deel van het binnenterrein dat van de gemeente is, bij de oude fietsenstalling. Er is een composthoop gemaakt en de rommel achter de fietsenstalling is verwijderd. Een oude stalen kast van de Schelpenman mag gebruikt worden voor het opbergen van tuingereedschap. De gemeente heeft een aantal schoppen, een hark, bezems en een kruiwagen beschikbaar gesteld.

  Volgende week woensdagavond 27 mei wordt de opruimactie afgerond. Ondertussen is overleg met de gemeente gaande of er voor eigen rekening toch een klein begin met de tuin gemaakt mag worden. Er zal dan een gebruiksovereenkomst met de gemeente worden opgesteld. Een aantal stoeptegels kunnen verwijderd worden voor bloemen en kruidenplanten en er staan al drie oude speciebakken waar groente in geteeld kan worden. Er is genoeg compost, een zak tuinaarde kost niet veel en je hebt een kleine groentebak.

  Er loopt ook een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds. Daar loopt een actie “Groen Verbindt” die nauw aansluit bij onze doelstelling. Buurtinitatieven kunnen een bijdrage van maximaal €2.500 ontvangen. Daarvoor moet er echter ook een andere subsidiënt zijn. Daar zijn we nog naar op zoek.

 5. Het lijkt me dat bovenstaand bericht enige aanvulling behoeft:

  Het realiseren van de binnentuin is niet, zoals bovenstaande inzending doet vermoeden, alleen een kwestie van geld. Het is iets genuanceerder dan hier wordt voorgesteld.
  Om een binnentuin te realiseren dient er eerst overleg te zijn geweest met alle betrokkenen c.q. aanwonenden van de binnenplaats. Het betreft hier dan niet een overleg in het informele circuit!
  Pas als er algehele consensus is kunnen de plannen doorgaan.

  • Dat klopt. Samen met de buurtcoördinator wordt een brief opgesteld waarin alle omwonenden geïnformeerd worden over het plan. Daar kan men dan weer op reageren.

   • We hebben twee weken geleden al een bewonersbrief opgesteld. Die ligt nu bij het stadsdeel voor verdere bewerking en verzending. Dat gaat helaas niet zo snel. Een probleem waar de gemeente tegen aanloopt is de toegankelijkheid van het binnenterrein die nog niet goed geregeld is. Daar wordt nu eerst aan gewerkt.

 6. Graag reageer ik even op de reactie van Ivar,

  De grote betrokkenheid van de buurtbewoners bij het binnenterrein is werkelijk toe te juichen, zeker als we zien hoe georganiseerd het is en wat ze al voor elkaar hebben gekregen; chappeau!! Het vele werk dat een ieder doet is geweldig.

  Dat onbedoeld mogelijk niet alles correct wordt weergegeven is de werkgroep niet aan te rekenen op de manier zoals jij dat doet.
  Het zou fijn zijn als je toon wat milder zou zijn. Je kunt met meer compassie en minder hardheid e.e.a. duidelijk maken.
  Als we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we elkaar meer en beter gaan ‘zien’ dan kunnen we daardoor de verharding in de samenleving te lijf gaan, het begint met communiceren.
  Dank voor het lezen van deze reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>