Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnr.  NL49 TRIO 0786 9205 80 van Stichting Willems-Koop Fonds te Biddinghuizen o.v.m. Rechtsbijstand Frederikstuin.

Nieuw is dat je nu ook kunt betalen met een iDEAL knop. Ook nieuw is dat de betalingen lopen via een stichting met de ANBI status, zodat de schenking aftrekbaar is.

ideal  Vul hier het bedrag in

 

Stichting Willems-Koop Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die uw schenking  zonder aftrek van kosten doorgeeft aan het doel waarvoor het bestemd is.

Met Paypal kun je ook een veilige betaling doen.            met Paypal