De werkgroep Frederikstuin heeft zojuist (15 dec. 2014) in overleg met haar jurist besloten dat het zinvol is om tegen het bouwbesluit (woningen op het binnenterrein) in beroep te gaan bij de rechtbank.

Raadpleging van de ondertekenaars van de gezamenlijke zienswijze heeft duidelijk gemaakt dat het merendeel daarvan zich uitspreekt om deze beroepsprocedure aan te gaan. Een onafhankelijke rechter kan dan beoordelen of het besluit op juiste gronden is genomen of vernietigd moet worden.

Onze jurist heeft aangegeven dat het besluit procedureel op meerdere punten rammelt en dat er inhoudelijk onvoldoende is ingegaan op de argumenten in de zienswijzen (bezwaarschriften). De kans is dan ook groot dat de gemeente door de rechtbank teruggefloten wordt. De werkgroep is op zich niet tegen het bouwproject, alleen zou ze het graag op een iets kleinere schaal uitgevoerd zien worden. Zonder de nu geplande intensivering van bewoning op het binnenterrein. En zonder een aanmerkelijke verslechtering van de leefomgeving van de omwonenden.

De gemeente geeft in de behandeling van de door ons ingediende zienswijzen aan dat de leefomgeving van de omwonenden niet onaanvaardbaar verslechterd wordt door het bouwproject volgens de aanvraag uit te voeren. Opmerkelijk is het woordgebruik ‚Äúniet onaanvaardbaar verslechterd‚ÄĚ. Daarmee geeft de gemeente aan¬†dat er wel degelijk sprake is van een verslechtering van de leefomgeving.

Ook stelt de gemeente dat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. ‚ÄúWij achten het belang van de aanvrager en het belang voor een duurzaam behoud en gebruik van de gronden en gebouwen groter dan het belang van de omliggende gebruikers‚ÄĚ. De omwonenden tellen kennelijk niet mee in de belangenafweging van de gemeente.

De werkgroep Frederikstuin heeft een voorstel gedaan waarin de belangen van de aanvrager èn van de omwonenden èn voor een duurzaam behoud en gebruik van de gebouwen en de gronden op een evenwichtige manier gediend zijn. Wij gaan de rechtbank verzoeken om ervoor te zorgen dat de gemeente op zijn minst de haalbaarheid daarvan serieus onderzoekt.

De kosten van de beroepsprocedure worden door onze jurist ingeschat op circa ‚ā¨1700, inclusief BTW en griffierecht. De werkgroep heeft daar geen dekking voor. De enige manier om deze beroepsprocedure te kunnen starten is dat we als omwonenden¬†wederom¬†een financi√ęle bijdrage doen. Zo is het in de afgelopen zomer ook gelukt om de gezamenlijke zienswijze door een jurist op te laten stellen. En zo kunnen we daar het helaas noodzakelijke vervolg aan geven.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnr.  NL49 TRIO 0786 9205 80 van Stichting Willems-Koop Fonds te Biddinghuizen o.v.m. Beroepsprocedure Frederikstuin.

Nieuw is dat u nu ook kunt betalen met een iDEAL knop. Ook nieuw is dat de betalingen lopen via een stichting met de ANBI status, zodat de schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

ideal  Vul hier het bedrag in

 
 
Liever betalen met Paypal?

 
[olimometer id=1]
 

Overtoom Tram

Iedereen die het initiatief steunt en daarvoor een bijdrage doet, ontvangt als dank daarvoor een historische plaat op dik papier (35x50cm) met de afbeelding van een electrische tram op de Overtoom anno 1904 (als je dat op prijs stelt natuurlijk).

 

 

 

Wat krijg je ervoor terug: (als de actie slaagt)

  • Meer woongenot, binnenterrein wordt een rustige en groene oase.
  • Voor de direct aanwonenden: waardevermeerdering van uw woning.
  • Meer sociale samenhang in de buurt. Ook als de actie niet slaagt, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd!

TIP: Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? In veel gevallen is het mogelijk dat uw bijdrage vergoed wordt door uw verzekering. Informeer ernaar met opgave van de naam van uw verzekeraar.  Email

Voor de inkomstenbelasting aftrekbare betalingen lopen via Stichting Willems-Koop Fonds
Noorderbaan 46   8256 PR Biddinghuizen  ANBI nummer: 8161.37.511  KvK: 39071455