Er moet zuinig worden omgesprongen met de laatste stukjes stad waar nog wat rust en ruimte te vinden is. Het goed doordachte stedenbouwkundige concept van een school in het midden van een huizenblok heeft daar al bijna honderd jaar voor gezorgd. De bewoners van de omringende huizen konden in de avonduren en in het weekend rust vinden aan de achterzijde van hun woningen. 

Die rust dreigt verloren te gaan als op het toch al intensief bewoonde en in gebruik zijnde binnenterrein woningen gebouwd gaan worden en er meer verkeer en meer bewoning gaat komen. Het is een bekend feit dat zelfs minimale geluiden, zoals een normaal gesprek, vanaf het binnenterrein door de akoestiek en galm versterkt worden en geluidshinder opleveren voor de omliggende woningen, zeker die op de hogere verdiepingen. Sociale activiteiten, zoals gesprekken, muziek, feestjes e.d. zullen toenemen. 

De school in het midden bestaat nog steeds en heeft een nieuwe functie gekregen als kinderdagverblijf. Omwonenden hebben daar vrede mee, zij het dat de geluidsbelasting overdag groot is. Laat daar niet nog meer geluidsbelasting en onrust van verkeersbewegingen op het binnenterrein bijkomen. En al helemaal niet in de avonduren en in het weekend wanneer het eindelijk een beetje rustig is.

 Dat is kort samengevat de kern van de bezwaren.


Reacties

Kern van de bezwaren tegen het bouwplan — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>