Op ons vorige compromis voorstel heeft de projectontwikkelaar afwijzend gereageerd. Vier in plaats van acht op het binnenterrein te bouwen woningen zou voor hem financieel niet haalbaar zijn.

Een stemming onder de omwonenden die tegen het bouwplan zijn en die gezamenlijk een beroepsprocedure hebben aangespannen, wees uit dat de meerderheid vóór een compromis is. 
We hebben verder gezocht naar een oplossing die zowel in de belangen van de omwonenden voorziet als in die van de projectontwikkelaar. Tijdens de rechtszitting op 12 juni zal ons nieuwe compromis voorstel aan de orde komen. De hoofdlijnen daarvan zijn als volgt:

  • Er worden 2 woningen minder gebouwd op het binnenterrein, dus 6 in plaats van 8 woningen.
  • De geplande bergingen worden niet aan de noordzijde, maar aan de zuidzijde van het binnenterrein gebouwd, met natuurlijke materialen zodat de bergingen harmoniëren met de begroeiing die daar is.
  • Daardoor komt er circa 600 m2 beschikbaar voor een stille buurttuin.
  • Het open karakter van het binnenterrein blijft enigszins gespaard door aan de voorkant van de nieuwe woningen een gemeenschappelijk gazon met  bloemperken en een halfverharde toegangsweg te maken in plaats van privé tuinen.
  • Op de nieuwe woningen komen geen dakterrassen, ook in de toekomst wordt het niet mogelijk een dakterras aan te leggen als gevolg van een kettingbeding dat nieuwe eigenaars moeten respecteren. *plattegrond binnenterrein

Het oorspronkelijke bouwplan:

plattegrond volgens bouwplan

 

 

Onze wens is om op een constructieve wijze bij te dragen aan de totstandkoming van een bouwproject dat niet leidt tot een verslechtering, maar tot een verbetering van het leefklimaat voor alle omwonenden. Als we op deze punten tot overeenstemming kunnen komen zijn wij bereid om de beroepsprocedure in te trekken. De bouw zou dan op korte termijn kunnen beginnen.

 

* In een overeenkomst met Dromelot heeft de projectontwikkelaar al ingestemd met het weglaten van dakterrassen op de nieuwe woningen en het vastleggen daarvan in een kettingbeding.

 

 


Reacties

Nieuw compromis voorstel — 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>