De stadsdeelsecretaris van stadsdeel West maakt namens het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West bekend dat zij voornemens is om, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo een uitgebreide afwijkingsprocedure op te starten.

Het betreft de panden aan de Amstelveenseweg 1-7 en Zocherstraat 52. Het gaat om het transformeren van de gebouwen van maatschappelijke doeleinden naar een hotel met 111 kamers, bijbehorende vergaderaccomodatie en parkeergarage met een capaciteit van 19 parkeerplaatsen, het vergroten van het projectgedeelte Amstelveenseweg 1-7 door het realiseren van een nieuwe (extra) bouwlaag en het vergroten van het projectgedeelte Zocherstraat 52 met 3 extra bouwlagen. Tevens het maken, veranderen van de aan- en uitrit ten behoeve van de parkeergarage in de kelder van het projectgedeelte Amstelveenseweg 1-7, OLOnr 1318013.

Het ontwerpbesluit, de aanvraag om een omgevingsvergunning en bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, liggen met ingang van 22 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Vergunningenloket van het Stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224. Het loket is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 16.00 uur, op dinsdag van 7:30 tot 15:00 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Gedurende deze termijn van terinzageligging kan door een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel West, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Voor het richten van een mondelinge zienswijze kunt u zich wenden tot mevrouw N. Sitaram 020-2531103.

Het ontwerpbesluit ligt, vanaf de publicatiedatum, zes weken ter inzage tijdens de openingstijden van het loket van het stadsdeel West. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via telefoons. 14020.

Niet mee eens?  Informatie over zienswijze indienen.


Reacties

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>