Uw mening is belangrijk!  

De stemming was anoniem en alleen bestemd voor degenen die de zienswijze tegen het bouwplan en de machtiging voor de beroepsprocedure hebben ondertekend. 

 [poll id=”3″]

De stemming is gesloten.

Toelichting: 

  1. Ik ben het eens met het compromisvoorstel en de bindende afspraken: laat de uitspraak van de Rechtbank (of Raad van State) bepalen of het 4 of 8 woningen worden.
  2. Het huidige aanbod van Pierra  is voldoende, ik ben akkoord met 8 woningen op het binnenterrein. Beroepsprocedure intrekken.
  3. Geen compromisvoorstel doen, beroepsprocedure niet intrekken. Wat er voor bestemming komt voor het ROC gebouw als het bouwbesluit vernietigd wordt zien we dan wel weer. (Dit houdt overigens ook het risico in dat er een erger plan komt dan het huidige bouwplan, waartegen dan weer bezwaar gemaakt moet worden, enzovoort).

De volledige tekst van het compromis voorstel kunt u hier lezen: www.overfred-enzo.nl/compromis-voor-het-bouwplan  Als u er inhoudelijk op wil reageren kan dat op die pagina. 

Er zijn inmiddels 11 reacties van omwonenden op het compromis voorstel.