Reacties

Terugkerende ergernis — 7 reacties

 1. Het nummer van de afvalcontainer op de hoek Frederikstraat/Overtoom is RE2474.
  Inmiddels is deze aangemeld als “hotspot”. Dat wil zeggen dat er vanuit het stadsdeel een speciale aanpak gaat komen. Het stadsdeel start elke week met de aanpak van twee nieuwe hotspots. Daarbij wordt gekeken wat per locatie de beste maatregelen zijn. De aanpak per hotspot duurt een aantal weken en wordt na verloop van tijd herhaald.

  Integrale aanpak hotspots
  Voor de containerlocaties waar de overlast het grootst is, bepaalt het stadsdeel een aanpak op maat, met inbreng van de omwonenden. Onderdeel van deze aanpak is het extra informeren van de bewoners en ondernemers over de aanbiedregels voor afval, onder andere door buurtvoorlichters die huis aan huis langs gaan. Daarnaast wordt er intensief gehandhaafd op verkeerd aangeboden (bedrijfs)afval en wordt zonodig de inrichting van de containerlocatie verbeterd.

  Het schoonhouden van onze straat is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van het stadsdeel. Als wij ons aan de aanbiedregels houden gaat het al een stuk beter. En spreek ook uw buren aan als u ziet dat zij afval verkeerd buiten plaatsen. Samen houden we de buurt schoon.

  Dumpen van afval melden
  Ziet u dat er illegaal afval gedumpt? Bijvoorbeeld vanuit een auto of een busje? Help het stadsdeel dan om deze mensen op te sporen. U kunt een foto maken en de volgende gegevens noteren: kenteken, kleur en merk auto, en tijdstip. Geeft u deze informatie aan ons door via een Melding Openbare Ruimte op http://www.west.amsterdam.nl/melding. U kunt hier ook de foto uploaden. Of door te bellen met nr. 14020

  Een volle of kapotte container of verkeerd aangeboden afval kunt u ook doorgeven via een Melding Openbare Ruimte.

 2. Ik begrijp niet wat er nou zo moeilijk aan is om je afval in de container te doen i.p.v. ernaast te zetten en/of even te wachten tot een dinsdag. Misschien moeten we camera’s plaatsen? Jammer.

 3. Al die rommel rond de afvalcontainers is inderdaad geen fraai gezicht voor de straat, maar ook een ergernis voor de medewerkers van de gemeente die de containers legen, en dus eerst alle afval rondom de container opzij moeten zetten.

  Op DINSDAG wordt ’s ochtends grofvuil opgehaald in en om de Zocherstraat. Maandag kun je het aan de straat zetten, vanaf 21:00. Op ALLE ANDERE DAGEN kun je gewoon de gemeente bellen en komen ze gratis je grofvuil ophalen! Wat een service! Kijk voor alle informatie op:
  https://www.amsterdam.nl/menu-wonen/

  Helaas zie ik ook op andere dagen vaak afval staan: vaak van mensen die aan het verbouwen zijn, aan het verhuizen: bel de gemeente en ze komen het ophalen.

  Ook als de containers vol of ontoegankelijk zijn, zet je afval er niet bij maar gooi het in een container waar wel plek is. Maak kartonnen dozen thuis alvast klein (zo raken ze niet vast in de papiercontainer).

  Veel afval komt gewoon van de bewoners zelf: vandaag heb ik oud papier opgeruimd dat rondom de containers lag. Ik zag brieven van Overtoom 545 en Amstelveenseweg 39-3, dus van dichtbij. Ook eerder uit de Zocherstraat een doos met pakbon gezien van een adres uit de straat, waar naast de deurbel een stickertje zit met ‘ik zorg voor een schone straat’ (of iets van die strekking).

  Daarnaast denk ik dat er afval gedumpt wordt (1) vanuit auto’s die er langsrijden (via de Amstelveenseweg) en door (2) klanten van de Cash Converters die hun tweedehands spullen er niet achter kunnen laten.

  Spreek elkaar aan op onjuist (grof)vuil, soms is het onwetendheid, soms gemakzucht. Als iedereen een béétje meer moeite doet, is het niet moeilijk om de Zocherstraat e.o. schoon te houden.

 4. Vandaag (donderdag 6 nov. 2014) staat er een doos die dampig is en vannacht misschien is geplaatst. In de doos zitten andere doosjes. Een paar uur later liggen ze rond de containers, geen fraai gezicht. Ik zie een pakbon van meneer of mevrouw M.V. Hudson, van de Catharina van Clevelaan 4 in Amstelveen, dat ligt om de hoek langs de Amstelveenseweg. Het lijkt er dus op dat deze persoon het grof afval met de auto heeft meegenomen om het op de hoek Amstelveenseweg/Zocherstraat te dumpen. Volgens mij werkt de Gemeente Amstelveen met gesloten containers, en dan is het niet zo makkelijk om grofvuil te plaatsen. Jammer dat de Zocherstraat dan wordt uitgekozen als afvalverzamelpunt.

 5. Hallo Lex,
  ik was op een adoptantenbijeenkomst van afvalservice West afgelopen week en heb gevraagd of het handhavingsteam iets kan doen met deze pakbon. Dat is niet het geval, het team kan alleen een bekeuring uitschrijven als ze een dader op heterdaad betrappen of als ze een adres in een gesloten zak of doos aantreffen.

  Zie ook nieuw bericht: Zo kan het er ook uitzien.
  Groet van Otto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>