Onder druk van het ROC heeft Pierra het overleg dat gaande was met bewoners uit de Zocherstraat afgebroken en is nu toch de ongewijzigde bouwaanvraag ingediend. Plan B, waarvan tijdens de bewonersbijeenkomst in maart nog sprake was, is daarbij van tafel verdwenen. Het gaat om 12 appartementen in de voormalige HBS en 12 woningen op het binnenterrein. Vooral tegen de bouw van woningen op het binnenterrein bestaan veel bezwaren.

In de eerste plaats worden de bewoners van de Zocherstraat nrs. 11 t/m 21 ernstig aangetast in hun privacy. De gevels van de nieuw te bouwen woningen zouden op circa 8 meter afstand van hun achtergevel komen te liggen. De gesprekken die gaande waren met Derk Walgemoed van Pierra om de gevels zo mogelijk op te schuiven zijn afgebroken omdat het ROC niet langer wilde wachten met de verkoop. De bewoners zijn echter nog steeds bereid om het overleg voort te zetten. Het was ook de intentie dat Pierra in samenspraak met de klankbordgroep (omwonenden en Dromelot) tot een ontwerp wilde komen.

Dan is er het parkeerprobleem in de Zocherstraat. Dat schijnt opgelost te kunnen worden doordat de nieuwe bewoners een parkeerplek kunnen kopen in een nieuwe parkeergarage in de voormalige bingohal met ingang aan de overkant.

Geluidsbelasting veel hoger
Alle omwonenden van het binnenterrein, grenzend aan Overtoom, Frederikstraat en Zocherstraat, krijgen te maken met geluidsoverlast. Niet alleen tijdens de bouw van de woningen, maar ook daarna. De geluidsbelasting zal ook in de toekomst veel hoger worden door de bebouwing van het binnenterrein en intensievere bewoning. De nieuwe woningen krijgen tuinen en balkons. In een later stadium is de kans groot dat bewoners op het platte dak van hun lage woningen dakterrassen gaan aanleggen. Op mooie avonden is het nu al vaak rumoerig door activiteiten van de omwonenden. Deze activiteiten zullen toenemen. Het ruimtelijk effect van het binnenterrein gaat verloren. Ook komt er meer verkeer op het binnenterrein (voetgangers, fietsers en scooters). In de Frederiksstraat zal de parkeerdrukte door bewoners en bezoekers toenemen als er 12 appartementen op het binnenterrein worden gerealiseerd. Voor alle omwonenden een slecht plan dus. De bestemming van het binnenterrein, die nu nog maatschappelijk is, moet dan wel eerst worden gewijzigd om woningbouw mogelijk te maken.

Bestemmingswijziging
Een bestemmingswijziging van het binnenterrein willen we als omwonenden zien te voorkomen. Het binnenterrein volbouwen zou een historische vergissing zijn, die nooit meer kan worden teruggedraaid. De stedenbouwkundige ontwerpers van de vorige eeuw hebben dit concept indertijd goed bedacht. Een school op het binnenterrein met daaromheen speelgelegenheid is een goede oplossing om de bewoners van de daaraan gelegen huizen de broodnodige rust te geven in de avonduren en de weekeinden. Die rust moet overigens met een korreltje zout genomen worden, want van al die balkons en tuinen komen natuurlijk ook al veel geluiden. De geluidbelasting is toch al zeer groot met twee kinderdagverblijven waarvan de kinderen een groot deel van de dag buiten verblijven. Door de akoestiek (galm) worden geluiden nog eens versterkt voor bewoners van de hogere verdiepingen. Belangrijk is dat er buiten de uren dat de kinderdagverblijven geopend zijn enige rust is op het binnenterrein. Temeer omdat aan de voorkant van met name de woningen aan de Overtoom ook altijd grote verkeersdrukte is. Wij zien het behoud van de huidige maatschappelijke bestemming als een belangrijke waarde voor de buurt. Kan het stadbestuur zomaar een andere bestemming geven aan een goed doordacht ontwerp uit de vorige eeuw? Ten koste van de huidige bewoners en de generaties na ons? Dit terwijl we op bewonersbijeenkomsten duidelijke signalen hebben gekregen dat er grote behoefte is aan klaslokalen en schoolgebouwen in ons stadsdeel?

Bezwaar maken vanaf eind juni a.s.
In de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) die onlangs is ingediend, wordt deze bestemmingswijziging meegenomen. Nu er geen stadsdeelraad meer is ligt de beslissingbevoegdheid bij het centrale stadsbestuur. De bestuurscommissie van stadsdeel West kan er wel een advies over geven. De behandeling van de aanvraag in de bestuurscommissie zal over 1 tot 2 weken plaatsvinden. Daarna wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd (verwachting is eind juni) en kunnen omwonenden en belanghebbenden hun zienswijzen (bezwaren) indienen. De bezwaartermijn is zes weken. Toeval of niet? De periode dat bezwaren kunnen worden gemaakt valt precies in de vakantietijd…
Het is van groot belang dat er veel zienswijzen worden ingediend. Alleen op deze manier kunnen we onze bezwaren kenbaar maken. Als het stadsbestuur en/of de bestuurscommissie niet ontvankelijk is voor onze bezwaren kan vervolgens beroep worden aangetekend bij de bestuursrechter. Dat kunnen echter alleen degenen die daarvoor al een zienswijze hadden ingediend.
In de laatste instantie is nog een hoger beroep mogelijk, bij de Raad van State.

Alternatief plan
Een kleine werkgroep, bestaande uit Jan Hazewinkel (bewoner Zocherstraat, mede-initiatiefnemer van de Frederikstuin), Otto Munters (bewoner Overtoom, initiatiefnemer van het Buurtblog) en vanuit Dromelot kinderdagverblijf Bettina Wolfenter (directrice) en Aafke de Bode (buurtbewoner, architect en kwartiermaker) zijn een paar keer bij elkaar gekomen om de krachten te bundelen. Niet alleen om de bezwaren goed te onderbouwen, maar ook om een alternatief plan voor te bereiden. Zodat we niet alleen tégen iets zijn, maar er ook een positieve andere invulling aan kunnen geven. Het voorstel van de Frederikstuin is daarbij geëvolueerd. In de eerste plaats vanuit een algemeen gevoel dat we heel zuinig moeten zijn op de plekken in onze intensief bewoonde buurt waar nog wat rust en groen te vinden is. Het gaat om het behoud van een unieke groene plek in de drukke stad. Maar ook met de wetenschap dat zelfs als de grond van het binnenterrein de maatschappelijke bestemming behoudt er een prijskaartje aan hangt. Het zal toch van het ROC gekocht moeten worden. Het prijskaartje is dan wel anders.

Het plan dat op dit moment onderzocht wordt houdt in dat de huidige lage bebouwing geheel gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt er veel groen, met de mogelijkheid van een gemeenschappelijke groente-, kruiden- en bloementuin. Zonder barbecue of picknicktafel, want dergelijke rustverstorende activiteiten waren in een eerdere bewonersbijeenkomst al afgewezen. Er zou wel een kleiner gebouw kunnen komen met ruimte voor maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar in het kader van naschoolse opvang. Dit wordt dan een activiteit van Dromelot dat een programma voor de kinderen wil ontwikkelen waarin milieueducatie een belangrijke rol speelt. De kinderen zijn dan een beperkt aantal uren per dag aanwezig en niet ’s avonds of in het weekeind.
Vooralsnog is dit de enige activiteit die we hebben kunnen bedenken die voldoende geld kan opleveren voor de aankoop van het binnenterrein. Andere ideeën en mogelijkheden zijn zeer welkom. Voorop staat, dat is nu wel duidelijk, dat het vooral een oase van rust en groen moet worden. Lees meer in de update bij Frederikstuin.

Rechtsbijstand
De werkgroep heeft om de argumenten te onderbouwen en goede zienswijzen te kunnen indienen de hulp van een advocaat ingeroepen. We zullen de advocaat wel moeten betalen en daarvoor hebben we een sponsoractie opgezet. Leden van de werkgroep staan nu al garant, waardoor de advocaat aan de slag kan gaan.

U kunt helpen
Er is een bankrekening waarop u een bijdrage voor de advocaatkosten kunt storten. Lees meer…
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om het initiatief van de Frederikstuin verder uit te werken.
En ook een paar mensen die willen helpen met het verzamelen van handtekeningen vóór het alternatieve plan en tégen het volbouwen van het binnenterrein.

 


Reacties

Update bouwaanvraag van projectontwikkelaar Pierra, juni 2014 — 2 reacties

 1. Ik woon op Overtoom 481-III en ben vooral voor een nuttige invulling van het binnenterrein…dus ik vind alles goed, zolang die enge “brandbare” gymzaal maar verdwijnt. Dat dit bouwsel ooit een keer in vlammen opgaat, is mijn grote angst sinds (2001) ik hier woon.
  Natuurlijk juich ik een (gemeenschappelijke)binnentuin toe, maar ben ook bekend met de betrekkelijkheid van dit soort projecten. Kortom ik geloof daar niet zo in.
  Zelf zie ik meer toekomst aan het toevoegen van dit stukje grond aan het park. Beetje vergelijkbaar met de Kattenlaan en dan met als ingang naar het park de poort van de Frederiksstraat. De toegang naar het park aan het eind van de Frederiksstraat kan gesloten worden. Dan is meteen iedereen verlost (kinderwagens, fietsers, rollators en rolstoel gebruikers) van dat nare trappetje aan het eind van de Frederiksstraat.
  Als dit een optie is dan ben ik graag bereid bij te dragen aan de kosten van een advocaat.

  Vriendelijke groet
  Kick Musch

 2. Hallo Kick,
  Goed dat je reageerde en je hebt er ook een mooie en duidelijke foto opgezet die laat zien waar de nieuwe woningen gepland zijn. Op de bouwtekening kan je zien dat het lage deel van het eerste gebouw op de foto de plaats is waar dakterrassen zouden komen. Wel heel dichtbij voor jou. Dat lijkt mij geen prettig vooruitzicht.

  Leuk dat je met creatieve ideeën komt. Laten we vooral veel brainstormen op het buurtblog met zoveel mogelijk wilde plannen en invallen. De goede komen vanzelf bovendrijven. Je idee voor een tunnel naar de parkeergarage toen die nog aan de orde was vond ik geniaal.

  Groet van Otto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>